لندن کې تر ټولو غوره خوړو ته جایزه

لندن کې تر ټولو غوره خوړو ته جایزه

خواړه نه یوازې د انسانانو یوه اړتیا بلکې د یوه انساني ټولنې د پېژندګلوۍ برخه ده. خلک له یوه هېواده بل ته ځي او د وخت په تېرېدو یې دودیز خواړه هم د نوې ټولنې برخه ګرځي.

په بریتانیایۍ ټولنه کې د افغانانو له مېشتېدو سره د هند، پاکستان او نورو هېوادونو د خوړو تر څنګ افغان خواړو هم اوس په دې ټولنه کې خپل ځای موندلی دی. یما بارز په لندن کې هغه مراسمو ته ورغلی و چې تر ټولو غوره خوړو ته یې جایزې ورکولې.