سوريې بريد: له فرانسوۍ بېړۍ د توغندي ويشتل

سوريې بريد: له فرانسوۍ بېړۍ د توغندي ويشتل

په نامعلوم ځای کې له يوې فرانسوۍ بېړۍ توغندي توغول کېږي. فرانسې له امريکا او بريتانيا سره په سوريه کې د "کيمياوي وسلو" زيرمې په نښه کوي.