په مریخ کې ښځې

د ناسا لوړپوړي انجینیران بي بي سي ته وايي چې لومړنی کس چې مریخ ته ځي باید ښځه وي.

دغه فضايي اداره غواړي داسې کاري ځواک ولري چې د ښځو او سړو شمېر پکې یو برابر وي خو دې هدف ته هغه وخت رسېدلی شي چې برابر شمېر ښځې او سړي د سانیس او ټکنالوژۍ په برخه کې زده کړې او کار وکړي.

د ناسا لوړ رتبه ښځینه سانیسپوهانې او ستورمزلې له بي بي سي سره پر ورته ستونزو او راتلونکو هیلو خبرې کوي.