سره وېشلې کورنۍ

سره وېشلې کورنۍ

اوس هم د يوه پاکستاني وګړي کيسه چې په تېروتنه هند ته تللی و. سراج خان شل کاله مخکې کراچۍ ته د تلونکي اورګاډي پر ځای، د پاکستان او هند تر منځ د سمجوته اېکسپرېس اورګادي کې په سپرېدو، هند ته تللی و. د وخت په تېرېدو دی په هند کې مېشت شو او هلته يې واده هم وکړ. خو همدې وخت کې یې د هند تابعيت اخيستو قضيه بايلوده، او پاکستان ته ولېږل شو. دی اوس پاکستان کې اوسېږي، خو مېرمن او ماشومان یې هند کې دي. د هند او پا کستان ترمنځ دا وېشلې کورنۍ يوځای کېدو ته تلوسي دي، خو پولې يې ترمنځ دېوال جوړوي.