د رونډا یوه کوچنۍ تولیدي فابریکه

د رونډا یوه کوچنۍ تولیدي فابریکه

په افریقا کې روانډآ وچه کې بند هېواد دی. يوه ستونزه يې اقتصاد کې د صادراتو او وراداتو نا انډولي وه، چې پخوا به آن د لرګیو عادي دروازې هم له نورو هېوادونو ور وړل کېدې.

خو د پټرېک په نامه یوه انجنیر داسې لارې چارې پيدا کړي چې د نورو افریقايي هېوادونو د تولیداتو په اړه یې خپل هېواد کې ذهنیت بدل کړی او په کور دننه یې تولید ځایونه ورته جوړ کړي.

بي بي سي یې لېدو ته ورغلې وه.