ایزیدیان په څه حال کې دي؟

ایزیدیان په څه حال کې دي؟

څلور کاله وړاندې د عراق په شمال کې زرګونه ایزدیان چې دلته اقلیت دي، د اسلامي دولت په نامه ډلې یا ووژل او یا یې له ځان سره د مینځو او غلامانو په ډول وساتل. د دې قبیلې تر ۵۰ زرو ډېر وګړي سېنجار غره ته وتښتېدل او ملګرو ملتونو پرېکړه وکړه چې له دوی سره شوی چلند د بشر ضد جرم وو خو له هغه راهیسې څه شول؟ عراق ته پسې ورځو.