د انسان پر پوهې د ککړې هوا اغېز

د انسان پر پوهې د ککړې هوا اغېز

په چین کې یوه تازه څیړنه وايي د هوا ککړتیا زموږ پوهې ته زیان رسوي. په دې څېړنه کې چې څلورو کلونو کې شوې راغلي هغه کسان چې د ډېر وخت لپاره په ککړه هوا کې اوسېږي، د پوهې وړتیاوو ته یې تر ټولو ډېر زیان اوړي. په څېړنه کې ویل شوي چې د ښځو پرتله نارینه ډېر زیانمېږي.