جنګیالۍ ملکه دیهیا څوک وه؟

جنګیالۍ ملکه دیهیا څوک وه؟

د ملکې دیهیا کیسه د روم تر امپراتورۍ پورې رسېږي. ډېرلږ خلک یې په اړه پوهېږي، خو په اړه یې کیسې بېلابېلې دي. دیهیا د مسلمانو د پوځ پروړاندې د خپل امازیغ ولس د جګړې مشري وکړه. نور وېډیو کې کتلی شئ.