پاکستان د اوبو تر ټولو لوی بند جوړوي

پاکستان د اوبو تر ټولو لوی بند جوړوي

د پاکستان حکومت هڅه کوي چې له خلکو او مرسته کوونکو ۱۷ میلیارد ډالر را ټولې کړي چې د هېواد په شمال کې پرې، د اوبو او برېښنا یو بند جوړ کړي.

نړیوال مرسته کوونکي زړه نا زړه ځکه دي چې هند له دې دوو بندونو یو لوی یې خپل بولي خو په ټول پاکستان کې اعلانونه او تبلیغونه خلک هڅوي چې چنده واچوي چې دا بندونه پرې جوړ شي.

اوس د پاکستان لومړی وزير عمران خان په بهر مېشتو پاکستانیانو هم غږ کړی دی چې خپله برخه وکړي.