کاري تجربه کار موندنه کې څنګه مرسته کولی شي

کاري تجربه کار موندنه کې څنګه مرسته کولی شي

شرکتونه او بېلابېلې ادارې کاري تجربه ته کارګومارنه کې خورا ارزښت ورکوي، موږ له بېلابېلو داسې کسانو سره خبرې کوو چې له پوهنتون فارغېدو سره څنګه او څومره ستونزو سره مخامخ وي؟

پر دندو او کار ګومارنې لپاره کاري تجربه بنسټيزه خبره ده. که لنډه کاري مخينه او يا هم اوږدمهاله مهارتي بلدتيا او تجربه وي، کارګومارونکي شرکتونه او ادارې تل کاري تجربو ته په پوره ارزښت ګوري، او همدا ښايي د يو چا د کاري ژوند پيلامه شي.

خو کاري تجربه د بېلابېلو سيمو او هېوادونو ترمنځ توپير لري. ځيني هېوادونو کې د پوهنتونو زده کوونکي د خپلو زده کړو وروستيو کلونو کې پر کاري تجربو ځانونه بوختوي.

ساميې خان اروپا او جنوبي اسيا سيمه کې د پوهنتون کاري تجربو توپير ته کتنه کړې.