د شولو پروړې او د هوا ککړتيا

پاکستان او هند داوړو هېوادونو کې د هوا ککړتیا یوه لویه مسئله ده. د شولو فصل له ټولولو وروسته یې بزګر پاتې شوې پروړه یا پمبی سوځوي، او دا تر ډېره د هوا ککړتیا یو له لویو لاملونه ګڼل کېږي.

هند کې اوس د حکومت په مرسته بزګرو یوه حل لار موندلې چې هم یې هوا او هم په خپله بزګرو ته ګټه رسي خو ولې پاکستان په دې برخه کې شاته پاتې؟