"کشمیرکې تاوتریخوالی ډېر شوی"

کشمير کې تاوتريخوالی، تېره نژدې موده په کې چټک زياتوالی راغلی، او دا تېر يو کال په يوه لسيزه کې تر ټولو مرګونی و.

دا تېره نژدې موده د هند تر واکمنۍ لاندې کشمير کې د تاوتريخوالي پېښو کې چټک زياتوالی راغلی دی. په بله خبره، د زورزياتي پېښو سختېدو سره ۲۰۱۸ کال تېره يوه لسيزه کې دې ناندره ييزه سيمه کې تر ټولو مرګونی و.

د بي بي سي يوګيتا ليمايي د هند تر واکمنۍ لاندې کشميره دا راپور رالېږلی دی.