چين کې د ودې وروالي تر شا څه دي؟

چين کې د ودې وروالي تر شا څه دي؟

ميليونونه چينايان خپل نوی سپوږميز کال لمانځي، چې نن يې لومړۍ ورځ ده. خو د دغو لمانځنو تر شا د دغه هېواد د اقتصادي ودې ورووالي په اړه ژوره اندېښنه پرته ده. د چين اقتصادي وده دومره ورو شوې، چې نژدې دېرشو کلونو کې بې سارې ګڼل کېږي. اوس بېجينګ په دې هڅه له يو لړ داسې تدبيرونو پرده پورته کړې، چې دا ورووالی کابو کړی شي.