د عکسونو البوم: د ایران انقلاب د تصویر په ژبه

شاه او فرح د انځور حقوق Getty Images
Image caption شاه او فرح
انقلاب ۵۷ د انځور حقوق Getty Images
انقلاب ۵۷ د انځور حقوق Getty Images
انقلاب ۵۷ د انځور حقوق Getty Images
انقلاب ۵۷ د انځور حقوق Getty Images
انقلاب ۵۷ د انځور حقوق Getty Images
انقلاب ۵۷ د انځور حقوق Getty Images
انقلاب ۵۷ د انځور حقوق Getty Images
انقلاب ۵۷ د انځور حقوق Getty Images
انقلاب ۵۷ د انځور حقوق Getty Images

ټول انځورونه د ګیټي ایمیج دي.