د راجکوټ کورنۍ پاچا پر تخت کېناستو مراسم

د راجکوټ کورنۍ پاچا پر تخت کېناستو مراسم

د هند له خپلواکۍ وروسته که څه هم دغه هېواد کې شاهي کورنۍ رسمي واک نه لري خو شان او دبدبه یې اوس هم د پخوا په څېر ده. له دغو کورنیو یوه یې د راجکوټ کورنۍ ده چې همدا تیره میاشت یې نوی پاچا پر تخت کېناست. درې ورځې شانداره مراسم تر سره شول.