''ميليونونه ماشومان له ژوندژغورونکو واکسينونو پاتې کېږي ''

''ميليونونه ماشومان له ژوندژغورونکو واکسينونو پاتې کېږي ''

داسې حال کې چې کورنا وبا د نړۍ لروبر له ناروغيو خونديتابه هلې ځلې ګډوډې کړې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې يونيسېف خبرداری ورکړی، چې د ورځې زرګونه ماشومان ښايي له داسې ناروغيو ومري چې په پراخه کچه کنټرول شوې دي. د بي بي سي روغتيايي چارو توليپ مزومبدر پرې راپور لري.