ترکیه: یوه کال کې نژدې ۴۷۰ ښځې نارینه وو وژلې دي

ترکیه: یوه کال کې نژدې ۴۷۰ ښځې نارینه وو وژلې دي

د کورونا وېروس یو اغېر دا دی چې د نړۍ په لر او بر کې له ښځو سره تاوتریخوالی ډېر شوی دی. په ترکیه کې له ښځو سره ظلم زیاتی په ځانګړي ډول ډېر دی. ویل کېږي، دغه هېواد کې تېر کال نژدې ۴۷۰ ښځې هغو نارینه وو وژلې دي، چې د دوی د کور غړي دي یا دوی پېژندل. په ورته مهال ښځې د ترکیې حکومت پر هغه پرېکړه غوسه دي، چې د ښځو خوندیتوب له یوه تړونه وتل غواړي. دغه رپوټ د بي بي سي کارولین جوړ کړی دی، خو پام مو وي چې په دې کې داسې انځورونه شته چې د کورني تاوتریخوالي له کبله د یوې ښځې پر بدن ټپونه پکې ښکاري.