بازگشت مهاجران افغان از پاکستان؛ نظرات و مشاهدات شما

حق نشر عکس AFP
Image caption راست: تصویر اخیر شربت‌گل در بازداشتگاه پاکستان - چپ: تصویر معروف شربت‌گل در دوازده سالگی

بازداشت شربت گل، از سوی پاکستان و تصمیم این کشور برای اخراج او یکبار دیگر توجه جامعه بین‌المللی را به وضعیت پناهندگان افغان در پاکستان معطوف کرد.

پاکستان میزبان یک و نیم میلیون پناهنده ثبت شده و حدود یک میلیون پناهنده ثبت ناشده افغان است و در دو سال اخیر این کشور فشارها بر پناهندگان افغان را افزایش داده و از آنها می‌خواهد تا به افغانستان بازگردند.

وزارت مهاجرین افغانستان نیز اعلام کرده است که تنها در ده ماه گذشته حدود نیم میلیون پناهجوی افغان از پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند.

تجربه و مشاهده شما از روند بازگشت پناهندگان از پاکستان به افغانستان چیست؟

به نظرتان بازگشت این پناهندگان چه تبعاتی در افغانستان خواهد داشت؟

هرچند دولت افغانستان گفته که از هیچ نوع تلاش برای استقبال از این پناهجویان و ادغام آنها در افغانستان دریغ نخواهد کرد اما سازمان ملل و دیگر نهادهای مدافع حقوق پناهجویان گفته‌اند که ادامه جنگ در افغانستان سرنوشت نامعلومی برای بازگشت کنندگان به این کشور رقم زده است.

به نظر شما پناهندگان بازگشت کننده به افغانستان با چه سرنوشت در این کشور روبرو هستند؟

آیا دولت و جامعه افغانستان قادر به ادغام آنها در این کشور هستند؟

با توجه به اینکه دادگاه پاکستان شربت گل را به استفاده از سند جعلی محکوم کرده، در مورد تصمیم پاکستان برای اخراج او از این کشور چه فکر می‌کنید؟