حجاب اجباری: چهار دهه پس از اجرای آن در ایران

حجاب اجباری: چهار دهه پس از اجرای آن در ایران

در ادامه سلسله برنامه های ویژه سرویس جهانی بی بی سی با عنوان "صد زن" در گزارشی به حجاب اجباری در جمهوری اسلامی ایران می پردازیم.

این موضوعی است که از سوی مخاطبان ما انتخاب شده و بر روی آن بسیار تاکید کرده اند.

در ایران بلافاصله بعد از انقلاب اسلامی حجاب به دستور آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی اجباری اعلام شد.

اما پیامدهای حجاب اجباری آن چنان که باید رضایت حاکمان اسلامی را در ایران به همراه نداشت و حالا آنها مبارزه خود را روی به اصطلاح بدحجابی متمرکز کرده اند.

فرج بال افکن در این مورد گزارشی تهیه کرده که روز سه شنبه ۱۶ آذر ١٣٩٥ از چشم انداز بامدادی پخش شد.

چشم انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید