ریزگردهای اهواز "سوغات" جنگ در عراق

ریزگردهای اهواز "سوغات" جنگ در عراق

دولت ایران ۳۰ میلیارد تومان تحت عنوان برنامه «تثبیت کانون‌های بحرانی گردوغبار» در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داد. علاوه بر وزارت جهاد کشاورزی، وزارتخانه های کشور٬ امور اقتصادی و دارایی به همراه سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان محیط زیست مسئول اجرای برنامه کوتاه مدت برای کنترل وضعیت آلودگی ریزگردها، معرفی شده‌اند. رهبر ایران هم بتازگی از دولت خواست بدون در نظر گرفتن مشکلات گذشته راه حلی برای این مشکل بیابد.

مژگان صوابی اصفهانی متخصص سم شناسی محیط زیست عضو تیمی بوده که درباره الودگی محیط زیست در منطقه پژوهشی انجام دادند. پژوهشی که از جمله می گوید پس از حمله نیروهای ایتلاف به عراق، میزان آلاینده های هوا و ریزگردها در منطقه بیشتر شده است. علی همدانی در برنامه چشم انداز بامدادی چهارم اسفند در گفتگو با او، از جزییات این تحقیق سوال کرده است.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی‌بی‌سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید