کشف تازه ستاره‌شناسان: زمین دیگر تنها نیست

کشف تازه ستاره‌شناسان: زمین دیگر تنها نیست

ستاره‌ شناسان موفق به کشف هفت سیاره شده‌اند که اندازه‌ای نزدیک به اندازه کره زمین دارند و همگی به دور یک ستاره در حال چرخش‌اند.

محققان می‌گویند که در سطح همه این هفت سیاره ممکن است آب مایع یافت شود. اما نکته مهم این است که سه سیاره از هفت سیاره کشف شده در فاصله‌ای از ستاره‌شان قرار دارند که می‌توانند قابل سکونت باشند.

این سیاره‌ها برای اولین بار به وسیله تلکسوپ‌ فضایی اسپیتزر، متعلق به سازمان فضایی آمریکا، رصد شده اند.

هفت سیاره تازه کشف شده به گرد ستاره "ترپیست یک" (Trappist-1) که یک ستاره با حجم کم و دمای پایین است می‌چرخند.

در چشم انداز بامدادی پنجم اسفند ماه، نخست گزارشی می شنویم از سینا علینژاد و سپس علی همدانی گوینده برنامه در گفتگو با نیایش افشردی اختر فیزیکدان به بحث درباره تازه ترین جزییات این کشف خواهد پرداخت.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی‌بی‌سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید