شیرازه (١): زبان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شیرازه (١): زبان فارسی و زبانشناسی

سام فرزانه امسال در نوروز ٩٦ نیز برنامه شیرازه را برای پخش در رادیوی بی بی سی آماده کرده است.

موضوع برنامه امسال شیرازه، زبان است. زبان به معنی عام آن و البته زبان فارسی.

در این برنامه از تغییرات زبان، نقش مردم در تغییر زبان و کاری که نهادهای برنامه ریزی زبان می توانند برای زبان انجام دهند صحبت می شود.

شیرازه تا سیزدهم فروردین، هر روز از چشم‌انداز بامدادی رادیوی بی بی سی فارسی پخش می شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی‌بی‌سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید

موضوعات مرتبط