شادی هایی که با رفتن داعش باز می گردد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شادی هایی که با رفتن داعش باز می گردد

موصل که به دست داعش افتاد بسیارى از خانواده‌هاى موصلى چندپاره شدند. ارتباط آنها که در داخل شهر مانده بودند با آنهایی که بیرون بودند، قطع شد. خیلى ها بیش از دو سال از دیدن عزیزانشان محروم شدند. سعد، نظامی اهل موصل، در بغداد بود که شهر سقوط کرد. پدر و مادر و خواهرهایش امکان فرار پیدا نکردند؛ تا وقتى که عملیات آزادسازى موصل شروع شد و خانواده سعد توانستند از شهر خارج شوند. خبرنگارمان نفیسه کوهنورد و فیلمبردارش کرمانج هشیار داستان سعد و خانواده‌اش را دنبال کرده‌اند.