ثبت نام بیش از ۲۵۰ هزار نفر برای پنجمین دوره انتخابات شوراها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ثبت نام ۲۵۰ هزار نفر در انتخابات شوراها

عده کثیری از افراد شناخته شده و بسیاری ناشناخته برای نشستن روی ۱۱۰ هزار کرسی ۳۹ هزار شورا در سراسرکشور ثبت نام کرده اند. بحثهای زیادی در جریان است که چه کسانی باید برای شوراها کاندیدا بشوند، کسانی که رای می آورند باید چه بکنند و آیا اصولا وابستگی جناحی در شوراها، خوب است یا نه. امشب بیشتر در باره انتخابات شوراها صحبت می کنیم، گزارش مجید خیامدار را ببینید.

موضوعات مرتبط