"سیم آخر" احمدی نژاد؛ آیا "بگم بگم"های تازه در راه است؟

روزنامه شهروند چاپ تهران، در روز ۲۴ فروردین ماه تیتر زده که محمود احمدی نژاد به سیم آخر زده است. کیست که نداند چرا و چه شد که بعد از چهار سال دوباره نام احمدی نژاد آمد و سیاست در ایران زیر و رو شد.

دیروز درست وقتی همه فکر می کردند محمود احمدی نژاد با حمید بقایی به محل ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری رفته تا صرفا در کنارش باشد تا او یعنی اقای بقایی ثبت نام کند، ناگهان دست به جیب شد و شناسنامه اش را در آورد و جلوی دوربین ها گرفت و در جایگاه هفده ستاد انتخابات وزارت کشور، زیر چند فرم را امضا زد که در انتخابات کاندید شود. با وجود اینکه همین هفته قبل گفته بود که قصد شرکت کردن ندارد! با وجود اینکه چند ماه قبل رهبر نظام به او توصیه کرده بود که نیاید.

علی همدانی در چشم انداز بامدادی بی‌بی‌سی در بامداد ۲۴ فروردین ۱۳۹۶ نخست در گفتگویی با فرنوش امیرشاهی، روزنامه نگار مقیم پراگ به واکنش ها درباره نامزدی احمدی نژاد پرداخته و سپس در گفتگو با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل ایران به بحث در این باره پرداخته است که آخر و عاقبت انتخابات ایران با حضور محمود احمدی نژاد چه می‌شود؟

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.