طنز و طنزینه از عبید تا امروز: محمدعلی افراشته

برنامه "طنز و طنزينه، از عبيد تا امروز" كه الهه خوشنام تهیه کننده آن است طنز در ایران را از سالیان دور تا دوران معاصر بررسی می کند.

برنامه اين هفته اختصاص داره به محمد علی افراشته، بنیانگذار روزنامه معروف طنز «چلنگر»

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.