یکی از بیکاری گفت ، دیگری از برجام

یکی از بیکاری گفت ، دیگری از برجام

تا پایان روز جمعه بیش از هزار و چهل نفر به عنوان داوطلب کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری، ثبت نام کردند. از جمله آنها، ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس و حسن روحانی رییس جمهوری فعلی که به نظر می رسد از رقیبان اصلی در انتخابات پیش رو باشند.

ابراهیم رئیسی که در آغاز به نظر می رسید کاندیدای مورد نظر جناح اصولگرا باشد، باز هم تاکید کرد به هیچ جناحی متعلق نیست و آمده تا بیکاری و اقتصاد را سروسامان دهد. همزمان حسن روحانی، در سخنرانی کوتاهی بعد از ثبت نام، بار دیگر به اهمیت برجام اشاره کرد و به صراحت از مردم خواست، نگذارند سرنوشت برجام به دست کسانی بیفتد که از آغاز با آن دشمن بودند. حرفی که کنایه به جناح اصولگراست.

درچهار روز اول ثبت نام، اتفاقات شگفت انگیز کم نبودند، از جمله ثبت نام محمود احمدی نژاد. در چشم انداز بامدادی شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۶، فرناز قاضی زاده در گفت وگویی با رضا حقیقت نژاد تحلیلگر مسائل ایران، از او پرسید که چه چهره های سیاسی مانده اند که احتمال دارد در روز آخر ثبت نام کنند.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.