روند رای گیری در بریتانیا به چه شکلی هست و دولت چطور تشکیل می شود؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روند رای‌گیری در بریتانیا به چه شکلی است و دولت چطور تشکیل می‌شود؟

نظام انتخاباتی و پارلمانی بریتانیا، با بسیاری از کشورها متفاوت است. سیستمی که موافقانش می‌گویند به تشکیل دولت‌های باثبات کمک می‌کند، ولی منتقدانش می‌گویند به ضرر احزاب کوچک‌تر است. ولی روند رای گیری در بریتانیا به چه شکلی هست و دولت چطور تشکیل می شود؟ برای جواب این سوالها گزارش نعیمه نامجو را ببینید.