نمایش طرحهای طراح ژاپنی در تاجیکستان

جونکو کُوشینو یکی از معروفترین طراحان ژاپنی که در شهرهای جهان نمایش مد برگزار کرده اینبار به تاجیکستان رفت و به طراحان محلی پیوست. سهراب ضیا از دوشنبه گزارش می‌دهد.