نمایش طرحهای طراح ژاپنی در تاجیکستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نمایش طرحهای طراح ژاپنی در تاجیکستان

جونکو کُوشینو یکی از معروفترین طراحان ژاپنی که در شهرهای جهان نمایش مد برگزار کرده اینبار به تاجیکستان رفت و به طراحان محلی پیوست. سهراب ضیا از دوشنبه گزارش می‌دهد.