وضعیت وخیم پناهجویان در اردوگاه مانوس
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وضعیت وخیم پناهجویان در اردوگاه مانوس

در واکنش به وضعیت پناهجویان در اردوگاه مانوس، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، از استرالیا خواست به سرعت مایحتاج آنها را تامین کند. سه روز است که صدها مرد آنجا بدون آب و غذا مانده‌اند. دولت پاپوا گینه نو به دستور دادگاه مجبور شده اردوگاه را تعطیل کند و به همین دلیل، استرالیا جریان آب و برق را قطع کرده. وضعیت به قدری وخیم شده که چند نفر از پناهجویان اقدام به خودکشی و خودزنی کرده‌اند. فریبا صحرایی گزارش می‌دهد.