تعلیق عضویت نمایندگان متهم به آزار جنسی در مجلس بریتانیا

اتهام های آزار جنسی از سوی نمایندگان مجلس بریتانیا در این کشور جنجال به پا کرده. دو نماینده از دو حزب بزرگ بریتانیا به اتهام آزار جنسی از کار تعلیق شدند. کلوین هاپکینز ، نماینده ارشد حزب کارگر و چارلی اِلفیک از حزب محافظه کار. یک دختر ایرانی تبار، آقای هاپکینز را متهم به آزار جنسی کرده. آوا اعتماد زاده از فعالان سیاسی حزب کارگر، گفته این نماینده مجلس دو سال پیش، به بهانه خداحافظی، خودش را به او مالیده. آقای هاپکینز این اتهام‌ها را رد کرده. فریبا صحرایی گزارش می‌دهد.