استعفای سعد حریری از نخست وزیری لبنان در عربستان سعودی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

استعفای سعد حریری از نخست وزیری لبنان در عربستان سعودی

سعد حریری در عربستان بود، وقتی پدرش ترور شد و تصمیم گرفت وارد دنیای سیاست لبنان شود. امروز هم او در عربستان بود وقتی گفت از مقام نخست وزیری لبنان کنار می‌رود. «دوازده» سال پیش، او سوریه را متهم به قتل پدرش و دخالت در امور کشورش کرد. نهایتا موفق شد دست دمشق را از لبنان کوتاه کند. او امروز ایران را متهم کرد و گفت لبنان در چنگ تهران است. در اولین واکنش رسمی از ایران، سخنگوی وزارت امور خارجه استعفای او را مایه تاسف و شگفتی خواند و آن را تلاشی برای ایجاد تنش در منطقه توصیف کرد. گزارش مهرداد فرهمند از بیروت را ببینیم.