انقلاب اکتبر و ایران (٤): میرزا کوچک خان جنگلی

از جمله رخدادهای پس از انقلاب بلشویکی روسیه، تاسیس اولین جمهوری سوسیالیستی در خاورمیانه در ایران است.

میرزا کوچک جنگلی با همراهی کمونیست های ایرانی در سال ١٢٩٩ تاسیس جمهوری شوروی سوسیالیستی ایران را در رشت اعلام کرد. جمهوری کم دوامی که زیر سایه ناوگان اعزامی شوروی به بندرانزلی تاسیس شد ولی خیلی زود شاهد دو دستگی و اختلاف شدید بین موسسانش شد.

خشایار جنیدی در قسمت چهارم مستند رادیویی انقلاب اکتبر و ایران از میرزا کوچک و تاسیس جمهوری سوسیالیستی ایران می گوید.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.