گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل، مأمور تحقیق درباره فقر در آمریکا

سازمان ملل یک گزارشگر ویژه در زمینه حقوق بشر به آمریکا می‌فرستد؛ هدف از این ماموریت تحقیق درباره فقر در آمریکاست و اینکه چگونه فقر ده‌ها میلیون آمریکایی، منجر به محرومیت آن‌ها از حقوق مدنی و اجتماعی شده. این ماموریت به یکی از چهره‌های سرنشاس حقوق بشری از استرالیا واگذار شده است. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.