تبدیل "دیوارهای صلح" ایرلند شمالی به جاذبه‌های توریستی

تبدیل "دیوارهای صلح" ایرلند شمالی به جاذبه‌های توریستی

پس از امضای توافق جمعه نیک در سال ۱۹۹۸، که به ۳۰ سال درگیری در ایرلند شمالی پایان داد، روابط بین دو جامعه کاتولیک و پروتستان در این منطقه، از خیلی جهات بهتر شده است. اما هنوز در بعضی محله‌ها، «دیوارهای صلح»، این دو جامعه را از هم جدا می‌کند. در بلفاست، این دیوارها به جاذبه‌های گردشگری تبدیل شده‌اند؛ به ویژه برای گردشگرانی که می‌خواهند بیشتر در مورد تاریخ ایرلند بدانند. جزئیات بیشتر در گزارش هلن دوفار.