اذیت و آزار کارکنان بی‌بی‌سی فارسی توسط حکومت ایران موضوع نشست پارلمان بریتانیا

اذیت و آزار کارکنان بی‌بی‌سی فارسی توسط حکومت ایران موضوع نشست پارلمان بریتانیا

اذیت و آزار کارکنان بی‌بی‌سی فارسی و خانواده‌هایشان توسط حکومت ایران، دیشب موضوع نشستی در پارلمان بریتانیا بود. این جلسه به دعوت اتحادیه سراسری روزنامه‌نگاران بریتانیا، بی‌بی‌سی و وکلای بی‌بی‌سی فارسی و چند نفر از نمایندگان پارلمان برگزار شد. در این نشست نمایندگانی از مجلس عوام و اعیان بریتانیا حضور داشتند. بی‌بی‌سی در مورد این اذیت و آزارها به سازمان ملل شکایت کرده و حالا از مجلس عوام و اعیان بریتانیا هم خواسته تا پیگیری این موضوع را در دستور کارشان قرار دهند. کسری ناجی از این جلسه در پارلمان گزارش می‌دهد.