بررسی کشمکش‌ها بر سر بیت‌المقدس

بررسی کشمکش‌ها بر سر بیت‌المقدس

کشمکش‌ها بر سر بیت‌المقدس، سابقه‌ای طولانی دارد. شهری که برای مسلمانان، یهودیان و مسیحیان مقدس است. فریبا صحرایی از اهمیت این شهر باستانی می‌گوید.