غافلگیری ساکنان یک شهر استرالیا در پی هجوم خفاشها

غافلگیری ساکنان یک شهر استرالیا در پی هجوم خفاشها

هجوم خفاشها، ساکنان شهرکی در استرالیا را غافلگیر کرده. آنها چنان پرشمارند که نسبتشان به شهروندان، بیست و پنج به یک است. قوانین محیط زیست استرالیا از خفاشها حمایت می کند، بنابراین، مقامهای شهر "چارترز تاورز" (Charters Towers) در ایالت کوئینزلند (Queensland)، نمی‌دانند برای حل این مشکل چه کنند. گزارشی داریم از "جورجینا اسمایت" (Georgina Smyth).