گزارش سازمان حمایت از قربانیان شکنجه درباره استفاده از شکنجه در زندان‌های ایران

گزارش سازمان حمایت از قربانیان شکنجه درباره استفاده از شکنجه در زندان‌های ایران

یک سازمان حمایت از قربانیان شکنجه، که در بریتانیا فعالیت می‌کند، در گزارشی مفصل و پر از جزئیات، شکنجه در زندان‌های را "گسترده"، در مقاطعی رو به افزایش و در زمینه‌هایی "تکان‌دهنده" توصیف کرده. گزارش انتخابات جنجال برانگیز سال ۱۳۸۸ را نقطه عطفی در بالا گرفتن دوباره شکنجه توصیف کرده و دایره این نوع از خشونت را فراتر از آزار روانی و جسمی تلقی کرده و به آزار جنسی علیه مردان و زنان هم اشاره کرده. ولی این گزارش چه شواهدی دارد؟ گزارشی داریم از کسری ناجی