گزارش سازمان حمایت از قربانیان شکنجه درباره استفاده از شکنجه در زندان‌های ایران

یک سازمان حمایت از قربانیان شکنجه، که در بریتانیا فعالیت می‌کند، در گزارشی مفصل و پر از جزئیات، شکنجه در زندان‌های را "گسترده"، در مقاطعی رو به افزایش و در زمینه‌هایی "تکان‌دهنده" توصیف کرده. گزارش انتخابات جنجال برانگیز سال ۱۳۸۸ را نقطه عطفی در بالا گرفتن دوباره شکنجه توصیف کرده و دایره این نوع از خشونت را فراتر از آزار روانی و جسمی تلقی کرده و به آزار جنسی علیه مردان و زنان هم اشاره کرده. ولی این گزارش چه شواهدی دارد؟ گزارشی داریم از کسری ناجی