واکنش وزارت کشور به اظهارات فرمانده سپاه تهران

واکنش وزارت کشور به اظهارات فرمانده سپاه تهران

وزارت کشور ایران در واکنش به طرح ایجاد گشت‌های ویژه سپاه پاسداران در تهران گفته که متولی مبارزه با سرقت و اراذل و اوباش، نیروی انتظامی است. دیروز فرمانده سپاه تهران گفته بود که این ارگان با راه‌اندازی چنین گشت‌هایی می‌خواهد به نیروی انتظامی کمک کند، اما حالا وزارت کشور می‌گوید نیروی انتظامی برای این منظور از کسی کمک نخواسته. مجید خیام‌دار گزارش می‌دهد.