فروش کل یک روستا در آلمان

فروش کل یک روستا در آلمان

اگر خانه یا حتی تمام محله شما را بدون اطلاع‌تان حراج می‌کردند، چه حسی پیدا می‌کردید؟ این اتفاقی است که برای ساکنان روستایی در آلمان افتاده و خانه‌ها، با قیمت کلنگی، فروخته شده‌اند. گزارشی داریم از اندی بیت (Andy Beatt).