دنیای علم در سال ۲۰۱۷

دنیای علم در سال ۲۰۱۷

در دنیای علم، سالِ رو به پایان، سالِ پرخبری بود. از خورشید گرفتگی بی‌نظیر در آمریکا تا آخرین تلاشهای دانشمندان برای نجات جانوران در حال انقراض. نعیمه نامجو گزارش می‌دهد.