معترضانی که از ترکیه می‌روند

معترضانی که از ترکیه می‌روند

۲۰۱۷ سال دشواری برای منتقدان دولت ترکیه بود. تا آنجا که بعضی چاره‌ای جز ترک کشور نمی‌بینند. قدرت رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری بیشتر شده و در یک سال و نیمی که از کودتای نافرجام گذشته، ۶۰ هزار نفر دستگیر شده‌اند. گزارش مارک لوئن از استانبول را ببینیم.