بازدید هیات شورای امنیت سازمان ملل از افغانستان

بازدید هیات شورای امنیت سازمان ملل از افغانستان

دولت افغانستان می‌گوید که شواهدی را در مورد آموزش و حمایت مالی گروه‌های تروریستی در خارج از این کشور به هیات شورای امنیت سازمان ملل در کابل ارائه کرده. نمایندگان ۱۵ کشور عضو شورای امنیت از جمله نیکی هیلی نماینده آمریکا، در سه روز گذشته در کابل با مقامات دولت افغانستان و نمایندگان گروه‌های سیاسی و جامعه مدنی این کشور دیدار کردند. رئیس جمهوری افغانستان در دیدار با این هیات خواهان افزایش فشارها بر دولت پاکستان شده‌است. عالیه رجایی از کابل گزارش می‌دهد.