آیا حمله ترکیه به عفرین جنگ فرسایشی خواهد شد؟

آیا حمله ترکیه به عفرین جنگ فرسایشی خواهد شد؟

ترکیه می‌گوید می‌خواهد ریشه تروریسم را در منطقه بخشکاند. منظور آنکارا از گروه‌های تروریستی، بخش‌هایی از کردها هستند؛ به همین خاطر حمله زمینی و هوایی به شمال سوریه در مناطق تحت کنترل کردها را آغاز کرده است. می‌گوید قصدش تشکیل یک منطقه حائل است که پناهندگان سوری را در آنجا اسکان دهد، طرحی که چند سالی است ترکیه از آن صحبت می‌کند. کردها، که از شش سال پیش منطقه را در اختیار دارند، تحت حمایت آمریکا هستند، که فعلا اولین واکنش‌اش این بوده که از ترکیه خواسته خویشتنداری کند و نگذارد کشته‌های غیرنظامی بالا برود. مسکو، تهران و دمشق، حمله را محکوم کرده‌اند و از ترکیه خواسته‌اند از خاک سوریه خارج شود. فرانسه خواستار یک جلسه اضطراری شورای امنیت شده که قرار است دوشنبه تشکیل شود. در مقابل، ترکیه می‌گوید هرکس که با این عملیات مخالفت کند، با تروریست‌ها، هم داستان شده! کسری ناجی از جنگی می‌گوید که معلوم نیست یک حمله کوتاه مدت است یا می‌تواند ترکیه را در جنگی فرسایشی گرفتار کند.