خروج نیروهای مسلح ایران از بنگاه‌های اقتصادی "غیر مرتبط"

خروج نیروهای مسلح ایران از بنگاه‌های اقتصادی "غیر مرتبط"

وزیر دفاع ایران می‌گوید آیت‌الله خامنه‌ای از ستاد کل نیروهای مسلح خواسته پیگیر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی ارگان‌های نظامی باشد تا آنها از فعالیت‌های غیرمرتبط خارج شوند. امیر حاتمی گفته با این حال فعالیت‌های سازندگی نیروهای مسلح بر اساس نیاز دولت ادامه پیدا می‌کند. رئیس‌جمهوری ایران پیشتر گفته بود که این بنگاه‌ها، باید به مردم واگذار شود تا اقتصاد رونق بگیرد. مجید خیام دار گزارش می‌دهد.