مخالفان و موافقان محصولات تراریخته در ایران

مخالفان و موافقان محصولات تراریخته در ایران

همانطور که استفاده و تولید محصولات تراریخته در دنیا طرفدار و مخالف دارد، در ایران هم این موضوع به جدالی طولانی بین گروههای مختلف تبدیل شده. دولت در پی تولید، واردات و استفاده از این محصولات است در حالیکه بعضی از فعالان محیط زیست و کارشناسان مخالف هستند. البته مخالفان دیگر این موضوع گروههای نزدیک به اصولگرایان و حتی سازمان مطالعات پدافند غیرعامل است. شهریار صیامی نگاهی انداخته به جدال گروههای مخالف و موافق محصولات تراریخته در ایران.