تنها بازمانده خانوادهای که از داعش جان به در بردند اما از سرما نه

تنها بازمانده خانوادهای که از داعش جان به در بردند اما از سرما نه

زندگی پناهجویان و آوارگان سوری در فصل سرما سخت و پرمشقت‌ترمی‌شود. برای بعضی حتی فاجعه‌آفرین می‌شود. آخرین مورد سرنوشت دردناک اعضای یک خانواده است که از خشونت‌ها گریختند اما در راه لبنان در برف و سرما شش نفر جان باختند. یک عضو این خانواده جان سالم به در برد و خبرنگارمان مهرداد فرهمند به دیدار او رفته.