#شما؛ اختلالات روانی

#شما؛ اختلالات روانی

چقدر آمادگی دارید در مورد بیماری‌های روانی صحبت کنید؟ چقدر اطلاعات در اختیارتان هست و چقدر جامعه حمایت می‌کند از افراد مبتلا یا کسانی که از افراد مبتلا مراقبت می‌کنند؟