شیرین صهبا، شهروند جهان

شیرین صهبا، شهروند جهان

می‌گوید هیچ زمانی را به خاطر نمی‌آورد که در حال نقاشی نبوده باشد. شیرین صهبا هنرمند ایرانی است که خود را شهروند جهان می‌داند. کارهایش در کشورهای زیادی به نمایش در آمده و مخاطب بین‌المللی دارد. مجله هنری کرونیکل در کالیفرنیای آمریکا به تازگی کتابی از کارهای او چاپ کرده و اردیبهشت آینده نمایشگاه کارهایش در بارسلون اسپانیا برگزار خواهد شد. ناجیه غلامی در همین شهر به دیدار شیرین صهبا رفت.